Αξιολόγηση Παρεχόμενων Τεχνικών Υπηρεσιών

Αξιολόγηση Παρεχόμενων Τεχνικών Υπηρεσιών

 

  • Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας της εταιρείας μας για βελτίωση των παρεχόμενων τεχνικών υπηρεσιών, παρακαλούμε να συμπληρώστε το παρακάτω σύντομο ερωτηματολόγιο.
  • Οργανισμός/Επιχείρηση*
  • Ονοματεπώνυμο*
  • Email*
  • Ημερομηνία*
  • Όνομα τεχνικού*
  • Πόσο ευχαριστημένοι μείνατε από:
  • Tην ποιότητα τεχνικής υποστήριξης που λάβατε:*
  • Τον χρόνο εγκατάστασης νέου οργάνου ή αποκατάστασης της βλάβης*
  • Τη συμπεριφορά του τεχνικού κατά τη μεταξύ σας συνεργασία:*
  • Την ενημέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας:*
  • Συνολικά, μείνατε ικανοποιημένοι από την συνεργασία σας με τις Αναλυτικές Συσκευές ΑΕ:*
  • Παρακαλούμε σημειώστε οποιαδήποτε παρατήρηση, παράπονο ή υπόδειξη, καθώς και οποιονδήποτε παράγοντα πιστεύετε ότι θα συμβάλλει στην καλύτερη εξυπηρέτησή σας.*
FacebookTwitterGoogle+LinkedInStumbleUponShare