Έλεγχος α’υλών και προϊόντων

Φασματοφωτόμετρα UV-Vis-NIR (Agilent)

Οπτικό σύστημα υψηλής απόδοσης, περιοχή μέτρησης από 175 έως 3300 nm μεγάλος χώρος δείγματος και σειρά εξαρτημάτων για μετρήσεις υλικών με όλες τις τεχνικές ανάκλασης και απορρόφησης.

Δείτε περισσότερα

Cary 5000

Φασματοφωτόμετρα FTIR (Agilent)

Εργαστηριακά και φορητά φασματοφωτόμετρα  FTIR με συμπαγή σχεδίαση, μέγιστη στιβαρότητα, υψηλή ενέργεια, μικρό βάρος για εύκολη μεταφορά και χειρισμό, σειρά εξελιγμένων εξαρτημάτων για κάλυψη διαφόρων τύπων τεχνικών μέτρησης και δειγμάτων.

Δείτε περισσότερα

Cary 630  |  Compact & Portable

Φασματόμετρα RAMAN (Agilent)

Πρώτων υλών Φασματόμετρα Raman φορητά και επιτραπέζια για ταυτοποίηση και ποσοτικούς προσδιορισμούς πρώτων υλών. Υψηλής απόδοσης για φαρμακευτικές εφαρμογές.

Δείτε σχετικό βίντεο εδώ | Δείτε περισσότερα

fasmatometra-Raman

Φασματογράφος NMR (Bruker) 

Η φασματογραφία NMR προσδιορίζει τη δομή οργανικών ενώσεων, βάσει διακριτών σημάτων των πυρήνων διαφόρων χημικών ομάδων των μορίων των ενώσεων αυτών. Οι φασματογράφοι NMR της Bruker, καλύπτουν ένα εύρος από μικρά επιτραπέζια συστήματα NMR έως μεγάλα, ισχυρά συστήματα με μεγάλης ισχύος μαγνήτες έως 1,2 GHz. Είναι κατάλληλοι για υγρά και στερεά δείγματα κάθε είδους, με μεγάλη ποικιλία probes και λογισμικού, με δυνατότητες αυτοματισμού. Καλύπτουν ευρύ φάσμα εφαρμογών σε έρευνα και βιομηχανία (τρόφιμα, φαρμακευτική, κλπ.). 

Δείτε περισσότερα

Φθορισμόμετρo (Agilent)

Στιβαρής κατασκευής και αξιόπιστης απόδοσης, με δεκαετή εγγύηση λυχνίας ξένου και άριστο οπτικό σύστημα. Η μοναδική σχεδίαση του φασματόμετρου Cary Eclipse επιτρέπει στο όργανο να λειτουργεί και χωρίς το μπροστινό και το επάνω πάνελ—για εύκολη πρόσβαση σε δείγματα και γρήγορη εγκατάσταση μεγάλων εξαρτημάτων, διευρύνοντας τις αναλυτικές δυνατότητες.

Δείτε περισσότερα

Κυψελίδες

Μεγάλη ποικιλία κυψελίδων του οίκου Agilent Technologies για χρήση με φασματοφωτόμετρα UV-Vis και UV-Vis-NIR. Με δυνατότητα επιλογής μήκους διαδρομής. Πλήρης σειρά ορθογώνιων κυψελίδων, μικροκυψελίδων, κυλινδρικών κυψελίδων και κυψελίδων ροής με διάφορα μεγέθη και γεωμετρίες.

Δείτε περισσότερα

Λυχνίες Ορατού Υπεριώδους

Μεγάλη ποικιλία λυχνιών ορατού-υπεριώδους οίκου Agilent Technologies για Φασματοφωτόμετρα UV-VIS Agilent (λυχνία ξένου, υδραργύρου, δευτερίου, βολφραμίου). Σχεδιασμένες για να παρέχουν τη βέλτιστη ένταση, ευαισθησία και σταθερότητα, πληρώντας τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και τον αυστηρότερο κανονισμό ασφάλειας.

Δείτε περισσότερα

Συσκευές διαλυτοποίησης online και offline

 

Συσκευές διαλυτοποίησης (USP 1, 2, 3, 5, 6, 7)

Συσκευή διαλυτοποίησης (USP Apparatus 1,2,5,6) 8 θέσεων με πλήρη σειρά παρελκομένων.

Διατίθενται επίσης συσκευή διαλυτοποίησης (USP Apparatus 3, reciprocating cylinder), συσκευή διαλυτοποίησης (USP Apparatus 7, reciprocating holder) καθώς και συσκευή διαλυτοποίησης USP 7 για μικρούς όγκους και ειδικές εφαρμογές

Συσκευή διαλυτοποίησης με online UV 

Σύστημα διαλυτοποίησης συνδεδεμένο με φασματοφωτόμετρο Agilent Cary 60. Απευθείας μέτρηση απορρόφησης εντός του κάθε δοχείου της συσκευής διαλυτοποίησης με οπτικές ίνες. Δεν απαιτούνται αντλίες, σωληνώσεις, φίλτρα, αυξάνοντας την ταχύτητα ανάλυσης, μειώνοντας τον χρόνο καθαρισμού και το κόστος λειτουργίας / συντήρησης. Εναλλακτικά, η συσκευή διαλυτοποίησης μπορεί να συνδεθεί με φασματοφωτόμετρο μέσω περισταλτικής αντλίας ή αυτόματου δειγματολήπτη.

Δείτε περισσότερα

Αυτόματος δειγματολήπτης 

Αυτόματος δειγματολήπτης συνδέεται με όλες τις συσκευές διαλυτοποίησης (USP Apparatus 1,2,3,5,6,7) της Agilent και άλλων κατασκευαστών. Πραγματοποιεί δειγματοληψία, φιλτράρισμα και αρχειοθέτηση δειγμάτων για μετέπειτα ανάλυση με HPLC ή UV. Προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και εξάλειψη σφαλμάτων που συνδέονται με χειροκίνητη δειγματοληψία, βελτιώνοντας την απόδοση και επαναληψιμότητα των αναλύσεων. Με δυνατότητα media replacement και αυτόματου καθαρισμού. 

Δείτε περισσότερα

Συσκευή διακρίβωσης συσκευών διαλυτοποίησης (mechanical qualification)

Για εύκολη, γρήγορη και αξιόπιστη διακρίβωση συσκευών διαλυτοποίησης όλων των κατασκευαστών. Σύμφωνα με οδηγία του FDA/ASTM, μπορεί να αντικαταστήσει το χρονοβόρο και ακριβό prednisone test. 

Δείτε περισσότερα