ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ / ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ/ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ