Δελτίο αξιολόγησης τεχνικών υπηρεσιών online

Αξιολόγηση Παρεχόμενων Τεχνικών Υπηρεσιών
  • Ονοματεπώνυμο*
  • Εταιρεία/Οργανισμός*
  • Email*
  • Παρακαλούμε σημειώστε το βαθμό ικανοποίησής σας στα παρακάτω σημεία:
  • Ποιότητα τεχνικής υποστήριξης που λάβατε:*
  • Χρόνος εγκατάστασης νέου οργάνου ή αποκατάστασης της βλάβης:*
  • Συμπεριφορά του τεχνικού κατά τη μεταξύ σας συνεργασία:*
  • Ενημέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας:*
  • Συνολικά, μείνατε ικανοποιημένοι από την συνεργασία σας με τις Αναλυτικές Συσκευές ΑΕ:*
  • Παρακαλούμε σημειώστε οποιαδήποτε παρατήρηση, παράπονο ή υπόδειξη, καθώς και οποιονδήποτε παράγοντα πιστεύετε ότι συμβάλλει στην καλύτερη εξυπηρέτησή σας.*