Η εταιρεία «Αναλυτικές Συσκευές»  είναι ένας μακροχρόνιος συνεργάτης και βασικός προμηθευτής εξοπλισμού οπτικής μικροσκοπίας της Μονάδας Οπτικής Μικροσκοπίας (ΜΟΜ) του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Σε συνεργασία  με τις «Αναλυτικές Συσκευές» έχουν εγκατασταθεί στη ΜΟΜ 3 συστήματα Συνεστιακής Μικροσκοπίας της εταιρείας Leica Microsystems (TCS SP, MP-TCS-SP5IΙ, TCS-SP8), τα οποία βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία και καλύπτουν τις ερευνητικές ανάγκες των ερευνητικών ομάδων του Ινστιτούτου σε προσεγγίσεις απεικόνισης σε κύτταρα, ιστούς και ζώα εργαστηρίου. Η συνεχής και αποτελεσματική παροχή εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης από της «Αναλυτικές Συσκευές» έχει συντελέσει σημαντικά στην εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων  μικροσκοπίας της ΜΟΜ, αλλά και την ανάπτυξη νέων, απαιτητικών προσεγγίσεων απεικόνισης με τη χρήση τους.

Δρ. Δήμητρα Θωμαίδου

Υπεύθυνη Μονάδας Οπτικής Μικροσκοπίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ