Εξοπλισμός μικροβιολογικού

Επωαστικοί Κλίβανοι (Thermo)

Επωαστικοί κλίβανοι θερμαινόμενοι και ψυχόμενοι, διαφόρων χωρητικοτήτων (50 έως 750 λίτρα) και περιοχής ρύθμισης θερμοκρασίας. Για μεγάλη ποικιλία εφαρμογών.

Δείτε περισσότερα

Θάλαμοι Νηματικής Ροής (Thermo)

Θάλαμοι νηματικής ροής, οριζόντιας και κάθετης, βιολογικής ασφάλειας ΙΙ, ΙΙΙ, κλπ., διαφόρων μεγεθών και με μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων που καλύπτουν τις περισσότερες εφαρμογές. 

Δείτε περισσότερα

Κλίβανοι αποστείρωσης 

Διαφόρων χωρητικοτήτων, πλήρως αυτόνομοι, με καταγραφικό

Δείτε περισσότερα

Καταψύκτες (Thermo)

Καταψύκτες -85°C, διαφόρων τύπων, χωρητικοτήτων και προϋπολογισμού, που καλύπτουν και τις τελευταίες περιβαλλοντικές οδηγίες σχετικά με τα ψυκτικά μέσα. Για πολλές εφαρμογές ιατρικής, βιολογίας, έρευνας και βιομηχανίας. Διατίθενται και ειδικά ψυγεία (+4°C) και καταψύκτες (-30°C) για δείγματα/ασκούς αίματος/πλάσματος για Αιμοδοσίες.

Δείτε περισσότερα

Μετρητές αποικιών (Reichert) 

Δείτε περισσότερα