Θερμική ανάλυση

DSC – Διαφορικό Θερμιδόμετρο Σάρωσης (Netzsch)

Καλύπτουν όλα τα εύρη των θερμοκρασιών από -170°C έως 2000°C, για χρήση τόσο σε ερευνητικά εργαστήρια, την ανάπτυξη υλικών και τον ποιοτικό έλεγχο.

Δείτε περισσότερα

TGA – Συστήματα Θερμοσταθμικής Ανάλυσης (Netzsch)

Άριστης κατασκευής για να καλύψουν μεγάλη περιοχή θερμοκρασιών, για χρήση τόσο σε ερευνητικά εργαστήρια, την ανάπτυξη υλικών και τον ποιοτικό έλεγχο.

Δείτε περισσότερα

TGA_-_sistima_thermostathmikis_analisis

STA – Ταυτόχρονα Συστήματα Θερμικής Ανάλυσης (Netzsch)

Καλύπτουν όλα τα εύρη των θερμοκρασιών από -170°C έως +2600°C με εναλλαγή διαφόρων φούρνων για χρήση τόσο σε ερευνητικά εργαστήρια, την ανάπτυξη υλικών και τον ποιοτικό έλεγχο.

Δείτε περισσότερα

Θερμική Αγωγιμότητα & Διαχυτότητα (Netzsch)

Συσκευές που καλύπτουν μεγάλο εύρος μεθόδων ASTM, DIN, ISO κλπ για τη γρήγορη, εύκολη και ακριβής μέτρηση ιδιαίτερα σε δείγματα μονωτικών.

Δείτε περισσότερα

Διλατόμετρα (Netzsch)

Συσκευές με υψηλής αντοχής και ευκρίνεια για χρήση τόσο σε ερευνητικά εργαστήρια, την ανάπτυξη υλικών και τον ποιοτικό έλεγχο.

Δείτε περισσότερα

Dilatometra_Netzsch

DMA – Μηχανικός Δυναμικός Αναλυτής (Netzsch)

Για να καλύπτουν όλα τα εύρη θερμοκρασιών από -170°C έως +1500°C και για δυνάμεις έως και 6000Ν για χρήση τόσο σε ερευνητικά εργαστήρια, την ανάπτυξη υλικών και τον ποιοτικό έλεγχο.

Δείτε περισσότερα

DMA___Μηχανικός_Δυναμικός_Αναλυτής_NETZSCH

Θερμικοί αναλυτές (Leco)

Θερμική ανάλυση (TGA, Calorimeters & Ash Fusion) δειγμάτων στους τομείς της ενέργειας, των τροφίμων και του περιβάλλοντος. Συνοδεύονται από ειδικό λογισμικό & Η/Υ.

Δείτε περισσότερα