Ιχθυοκαλλιέργειες – Ζωοτροφές

Φασματοφωτόμετρα

Φασματοφωτόμετρα

Ιστοπαθολογία

Ιστοπαθολογία

Aναλυτές ζωοτροφών

Αναλυτές ζωοτροφών

Εργαστηριακός εξοπλισμός

Εργαστηριακός εξοπλισμός

Μικροσκόπια

Μικροσκόπια

Εξοπλισμός μικροβιολογικού

Εξοπλισμός Μικροβιολογικού

Ανάλυση βαρέων μετάλλων/ιχνοστοιχείων

Ανάλυση βαρέων μετάλλων και ιχνοστοιχείων