Καινοτόμες μέθοδοι προσδιορισμού σταθερότητας γαλακτωμάτων – Σεμινάριο οίκου LUM
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαΐου 2014 η ημερίδα της γερμανικής εταιρείας LUM με συμμετοχή επιστημόνων από γνωστές βιομηχανίες καλλυντικών και φαρμάκων καθώς και από αντίστοιχα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες των συσκευών μέτρησης σταθερότητας γαλακτωμάτων και εναιωρημάτων, και είχαν την ευκαιρία να τους επιδειχθούν τα όργανα και τις εφαρμογές τους.
Η LUM GmbH, βασισμένη στην εικοσαετή εμπειρία της, ανέπτυξε την πρωτοποριακή τεχνολογία STEP™ για τον ταχύ ποιοτικό έλεγχο γαλακτωμάτων και εναιωρημάτων. Οι συσκευές της χρησιμοποιούνται από διεθνώς ανεγνωρισμένες βιομηχανίες καλλυντικών, φαρμάκων και τροφίμων.
LUM seminar photos