Κλιματικοί θάλαμοι υγρασίας/θερμοκρασίας

Θάλαμοι σταθερών συνθηκών (Vötsch/Weiss)

Θάλαμοι προσομοίωσης κλιματολογικών συνθηκών (Θερμοκρασίας, υγρασίας, ακτινοβολίας) και διάβρωσης με κατάλληλο λογισμικό για την δοκιμή αντοχής υλικών σε διάφορες συνθήκες.

Δείτε περισσότερα