ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ

Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. διαθέτει διαπιστευμένο εργαστήριο Μετρολογίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17025:2005 (αριθμός πιστοποιητικού 383 ) από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) για την διακρίβωση συσκευών.

 

Διακρίβωση είναι η διαδικασία σύγκρισης των ενδείξεων της ελεγχόμενης συσκευής με τις ενδείξεις προτύπου αναφοράς, ώστε να καθορίζεται η ακρίβεια της ένδειξης της συσκευής. Αυτή πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό με την εφαρμογή αυστηρά καθορισμένων διαδικασιών και χρήση διακριβωμένων οργάνων και προτύπων. Με το πρότυπο ISO/IEC 17025:2005 εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των μετρήσεων από την ελεγχόμενη συσκευή μέχρι τα εθνικά ή διεθνή πρότυπα, μέσω μιας αδιάσπαστης αλληλουχίας διαδοχικών διακριβώσεων.

 

Ο μετρολογικός έλεγχος των εργαστηριακών συσκευών καθίσταται υποχρεωτικός σε όλο και περισσότερους τομείς παραγωγής και ελέγχου βάσει νομοθεσίας, διότι εξασφαλίζει την προστασία του καταναλωτικού κοινού, εγγυάται την αξιόπιστη λειτουργία του ποιοτικού ελέγχου σε όλα τα στάδια, βελτιώνει την ποιότητα των προїόντων, παρέχει διεθνώς τεκμηριωμένα ποιοτικά εχέγγυα στις εξαγωγές, μειώνει το λειτουργικό κόστος της παραγωγής, ενώ κατοχυρώνει το κύρος και το όνομα της επιχείρησης.

 
 

Διαπιστευμένο μέγεθος
Φασματοφωτομετρία ορατού-υπεριώδους
Φασματοφωτομετρία υπερύθρου
Μάζα
Θερμοκρασία
Όγκος

Συσκευή
Φασματοφωτόμετρο UV-Vis
Φασματοφωτόμετρο FTIR
Ηλεκτρονικοί ζυγοί
Ψηφιακά θερμόμετρα, κλίβανοι, φούρνοι, ψυγεία, καταψύκτες
Πιπέτες σταθερού και μεταβλητού όγκου

Η εταιρεία μας, στα πλαίσια του ISO 9001 , διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο διακριβώσεων αναλυτικών συσκευών, που περιλαμβάνει πρωτόκολλα εγκατάστασης (installation qualification – IQ), λειτουργίας (operation qualification – OQ), συνολικής απόδοσης (performance qualification – PQ), και συντήρησης (maintenance qualification – MQ), σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις GLP και GMP. Ενδεικτικά, διακριβώνουμε τις εξής συσκευές (εκτός πεδίου διαπίστευσης):

 
 

•Χρωματογράφοι (αέριοι, υγροί, και ιοντικοί)
•pH-Μετρα, αγωγιμόμετρα
•Φασματοφωτόμετρα ατομικής απορρόφησης
•Φασματοφωτόμετρα ατομικής εκπομπής
•Φασματοφωτόμετρα επαγωγής πλάσματος

•Διαθλασίμετρα
•Συσκευές εφελκυσμού και κάμψης
•Δυναμόμετρα, όργανα μέτρησης μήκους, χάρακες
•Φυγόκεντροι (απλές και ψυχόμενες)
•Πιεσόμετρα, υδατόλουτρα κλπ

Για την αμεσότερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε συμπληρώσετε το ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ online. Εναλλακτικά, μπορείτε να αποστείλετε το αίτημά σας  στο calibration@analytical.gr ή με φαξ στο 210 6745834.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε το σχετικό φυλλάδιο, να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.metrologia.gr ή να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Μετρολογίας: e-mail calibration@analytical.gr, τηλέφωνο 210 6748973 (εσωτερικό 828).