Μοναδικός ερευνητικός εξοπλισμός για τον Ακαδημαϊκό Χώρο σε ολόκληρη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη – BRUKER NMR 700 MHz
Το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Τμήμα Φαρμακευτικής εγκατέστησε και εγκαινίασε στις 11 Οκτωβρίου 2013, μέσω του ερευνητικού του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πρόγραμμα «Ερευνητικό Δυναμικό», μία υπερσύγχρονη ερευνητική υποδομή Βιομοριακού Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR, 700 MHz) της γερμανικής εταιρείας BRUKER BIOSPIN. Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Δρ. Γιώργος Σπυρούλιας. Ο εξοπλισμός αυτός υποστηρίζεται από το REGPOT πρόγραμμα «SEEDRUG» και είναι διαθέσιμος για χρήση και εκτέλεση μελετών από ολόκληρη ελληνική ακαδημαϊκή/ερευνητική κοινότητα για εκτέλεση πειραμάτων και ανάλυση δεδομένων.
Ο εξοπλισμός αναβαθμίζει τις ερευνητικές υποδομές του Πανεπιστημίου Πατρών και διαθέτει μοναδικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες για ολόκληρη την περιοχή της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης. Το σύστημα μπορεί να καλύψει ένα ευρύ φάσμα μελετών και εφαρμογών στο πεδίο Βιο-Επιστημών Ζωής, της Αναλυτικής Χημείας/Βιοχημείας, Δομικής Βιολογίας και άλλων.Μέσω της συνεργασίας των ερευνητών του Πανεπιστημίου της Πάτρας με Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Κέντρα, έχει μεταφερθεί στην Πάτρα σημαντική τεχνογνωσία στο τομέα της Δομικής Βιολογίας.
Την εκδήλωση εγκαινίων τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο Εκπρόσωπος του Συντονιστικού Οργάνου της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την Έρευνα, Εκπαίδευση και Καινοτομία, πρώην Πρύτανης και Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, Σταύρος Κουμπιάς, ο Επικεφαλής του Τομέα Περιφερειακής Διάστασης της καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δρ. Δημήτρης Κορπάκης, η Διευθύντρια του Κέντρoυ Μαγνητικού Συντονισμού (CERM) του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας, Καθ. Lucia Banci και ως επίτιμος προσκεκλημένος ο βραβευμένος με το Βραβείο Νόμπελ Χημείας του 2002, Καθ. Kurt Wuthrich (ETH Zurich).

Πηγή: Εφημερίδα Καθημερινή 6/12/13Bruker NMR