Η εταιρία ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ έχει εγκαταστήσει με επιτυχία και εντός πάντα των προβλεπόμενων προθεσμιών, μεγάλο αριθμό επιστημονικών μηχανημάτων, με το σύνολο του εξειδικευμένου προσωπικού της να ανταποκρίνεται έγκαιρα, με συνέπεια και επαγγελματισμό σε κάθε αίτημά μας.

Δρ. Βασίλειος Μπακόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ