Η εταιρεία αυτή δουλεύει με άριστο επαγγελματισμό. Έχει εξαιρετικό service και υποστηρίζει την ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού που εγκαθιστά.

Δρ. Σάββας Χριστοφορίδης

Ερευνητής ΙΜΒΒ & Διευθύνων Τμήματος Βιοϊατρικής Έρευνας του ΙΜΒΒ - Καθηγητής Βιολογικής Χημείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων