Ύστερα από την 20ετή συνεργασία μας στον πανεπιστημιακό χώρο, με την εταιρία ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε., θα επιθυμούσα να εκφράσω την προσωπική μου άποψη. Οι ανάγκες του εργαστηρίου στο οποίο είμαι επικεφαλής αφορούσαν μέχρι σήμερα τόσο συσκευές, και ανταλλακτικά χαμηλού κόστους, όσο και ερευνητικό εξοπλισμό αξίας εκατομμυρίων ευρώ (φασματοσκόπιο NMR 700 ΜΗz). Η συνεργασία μας υπήρξε εξαιρετική σε όλα τα επίπεδα και η ανταπόκριση του προσωπικού και των συνεργατών της εταιρίας ήταν πάντοτε άμεση είτε αφορούσε στην προμήθεια αναλωσίμων και εξοπλισμού, είτε στην τεχνική υποστήριξη. Αξίζει να σημειωθεί η απόλυτη κατανόηση του προσωπικού για την αντιμετώπιση των απαιτήσεών της ερευνητικής μας ομάδας και των προβλημάτων που προέκυπταν κατά τη διάρκεια των ετών. Όλοι ανταποκρίθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αντιλαμβανόμενοι πλήρως τις οικονομικές δυνατότητες ή δυσκολίες σε εποχές οικονομικής κρίσης. Και το κυριότερο, ήταν και εξακολουθούν να είναι πάντα έτοιμοι κι ενθουσιώδεις για να συνδράμουν και να προσφέρουν τις βέλτιστες λύσεις για την αντιμετώπιση τυχόν απροόπτων ή νέων προκλήσεων στην ερευνητική μας δραστηριότητα.

Δρ. Γεώργιος Σπυρούλιας

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Φαρμακευτικής