Η συνεργασία μας διαρκεί πάνω από 10 χρόνια και όλα αυτά τα χρόνια είναι εξαιρετική. Υπάρχει βαθιά γνώση του αντικειμένου της μικροσκοπίας, εξαιρετικό προσωπικό και συνέπεια. 

Δρ. Σταύρος Ταραβήρας

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημίου Πατρών