Σε επιστημονική ημερίδα προτύπων LGC που διοργανώθηκε στις 26/3/2015 στην αίθουσα σεμιναρίων της εταιρείας μας, παρουσιάστηκε η διαδικασία επιλογής και χρήσης πιστοποιημένων πρότυπων δειγμάτων αναφοράς, που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον αξιόπιστο ποιοτικό έλεγχο των φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και τη σημασία της ιχνηλασιμότητας των προσμείξεών τους (impurities). Η εταιρεία LGC είναι η μεγαλύτερη πηγή πρότυπων δειγμάτων αναφοράς στην Ευρώπη. Η ημερίδα απευθύνεται κυρίως σε όσους ασχολούνται με τον Ποιοτικό έλεγχο των Φαρμακοβιομηχανιών.