ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑ / ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ

 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ

 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ / ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

 

ΑΘΛΗΙΑΤΡΙΚΗ / ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ

 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ / ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΩΡΩΝ ΒΡΕΦΩΝ