Σοκολάτα

Συστήματα παραγωγής σοκολάτας (Netzsch)

Η Netzsch αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων γραμμών παραγωγής και εκπαιδεύει το προσωπικό της εγκατάστασης. Επίσης διαθέτει μια σύγχρονη μονάδα δοκιμών με ένα πλήρες φάσμα δυνατοτήτων όπου μπορείτε να δοκιμάσετε νέες συνταγές ή να βελτιστοποιήσετε την παραγωγή των υπαρχόντων προϊόντων.

Δείτε περισσότερα

Minispec NMR (Bruker) 

Επιτραπέζια Συστήματα Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού TD-NMR BRUKER. Αναλυτές για μετρήσεις σε τρόφιμα και άλλα δείγματα όπως καύσιμα τα οποία καλύπτουν πλήρως διεθνή πρότυπα.

Δείτε περισσότερα