Στοιχειακή ανάλυση

Φασματόμετρα ατομικής απορρόφησης ICP-MS, ICP-OES, MP-AES (Agilent)  

Φασματόμετρο ICP/MS 

Συστήματα με εξαιρετική ευαισθησία και με τα χαμηλότατα όρια ανίχνευσης στην παγκόσμια αγορά. Παρέχουν την καλύτερη απομάκρυνση παρεμποδίσεων με τη μοναδική σχεδίαση οκταπόλου της κυψελίδας συγκρούσεων/αντίδρασης. Επίσης η τεχνολογία τριπλού τετραπόλου (ICP-QQQ) επιτυγχάνει ακόμα χαμηλότερα όρια ανίχνευσης. Καλύπτει πλήρως εφαρμογές φαρμάκων τροφίμων, περιβαντολλογικών, κλπ.

Δείτε περισσότερα

Φασματόμετρο ICP-OES 

Η Agilent κορυφαία προμηθεύτρια συστημάτων IOCP-OES, εμφάνισε την νεότερη σειρά του φασματομέτρου ICP-OES που επιτυγχάνει ταχύτατη ανάλυση, μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη και αυξάνοντας την παραγωγικότητα.

Δείτε περισσότερα

Φασματόμετρο Ατομικής Απορρόφησης 

Η Agilent διαθέτει πλήρη σειρά Ατομικών Απορροφήσεων που καλύπτουν τις τεχνικές φλόγας, φούρνου γραφίτη, με διόρθωση δευτερίου ή Zeeman, υδρίδια. Η τεχνολογία της “γρήγορης σάρωσης” επιτρέπει την γρήγορη και διαδοχική ανάλυση πολλών στοιχείων σε ένα δείγμα.

Δείτε περισσότερα

Φασματόμετρο Ατομικής Εκπομπής Πλάσματος Μικροκυμάτων 

H Agilent πάντα πρωτοποριακή εμφάνισε το μοναδικό σύστημα Φασματομέτρου Ατομικής Εκπομπής Πλάσματος Μικροκυμάτων που λειτουργεί μόνο με άζωτο και δεν απαιτεί τη χρήση ασετυλίνης όπως τα συστήματα Ατομικής Απορρόφησης. Είναι κατάλληλο για την στοιχειακή ανάλυση μετάλλων από διάφορα υδατικά ή οργανικά δείγματα.

Δείτε περισσότερα

Αναλώσιμα και λυχνίες ΑΑ

Ο κατασκευαστικός οίκος Agilent Technologies παρέχει μια ολοκληρωμένη γκάμα αναλωσίμων όσων αφορά τις λυχνίες ατομικής απορρόφησης, σχεδιασμένες για τη συντήρηση και την υψηλή απόδοση του οργάνου AA. Επιπλέον, διαθέτει λάμπες ενός στοιχείου ή πολλαπλών στοιχείων καθώς και τύπου UltrAA υψηλής έντασης για ανώτερη οικονομικά αποδοτική απόδοση.

Οι λάμπες διόρθωσης υποβάθρου δευτερίου παρέχουν ακριβή και γρήγορη διόρθωση στο ευρύτερο δυνατό εύρος απορρόφησης και διακρίνονται για τη βέλτιστη διάρκεια ζωής τους.

Δείτε περισσότερα

Ο κατασκευαστικός οίκος Agilent Technologies προσφέρει ξεχωριστή γκάμα αναλωσίμων και αξεσουάρ φασματοφωτόμετρων ατομικής απορρόφησης συμβατά με συστήματα του κατασκευαστικού οίκου Perkin Elmer.

Δείτε περισσότερα

Αναλώσιμα ICP

O κορυφαίος οίκος Agilent Technologies διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις αναλωσίμων, αντιδραστηρίων αναφοράς και εξαρτημάτων για φασματοσκοπία επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος

Δείτε περισσότερα

ICP  |  ICP-OES  |  ICP-MS 

Εξασφαλίζουν εγγύηση της απόδοσης, της αξιοπιστίας και της μακροζωίας των οργάνων σας.

Διατίθεται πλήρης σειρά αναλώσιμων PerkinElmer ICP-OES και ICP-MS, η οποία είναι σχεδιασμένη και τα συστήματα PerkinElmer Optima, PE Elan ή Nexion.

Δείτε περισσότερα

 

Συστήματα Στοιχειακής Ανάλυσης (Bruker)

Που προσαρμόζονται σε Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης/Διέλευσης (SEM/TEM) όπως EDS, WDS, EBSD και Micro-XRF για τον πλήρη χαρακτηρισμό των υλικών.

Δείτε περισσότερα

sisitimata_stoixiakis_analisis

Φθορισμόμετρα Ακτίνων-Χ (Bruker)

Τεχνολογίας microXRF & TXRF για τη στοιχειακή ανάλυση και με εφαρμογή σε δείγματα πολύτιμων μετάλλων, κοσμήματα, επιμεταλλώσεις και στον τομέα της αρχαιομετρίας, γεωλογίας κλπ.

Δείτε περισσότερα

Περιθλασίμετρο Ακτίνων-Χ Μονοκρυστάλλου SCD (Bruker)

Για εφαρμογές τόσο στη Χημική και στη Βιολογική Κρυσταλλογραφία Στοιβαρής Τεχνολογίας με δυνατότητα χρήσης διαφορετικών λυχνιών (π.χ. microfocus, sealed, κλπ) και ανιχνευτών.

Δείτε περισσότερα

Φορητά Φθορισμόμετρα Ακτίνων-Χ (Bruker)

Για τη στοιχειακή ανάλυση πλήθος εφαρμογών και δειγμάτων όπως π.χ. κράματα, εδάφη, τρόφιμα, πετρελαιοειδή, αρχαιομετρίας κλπ. Προσφέρουν άμεση, εύκολη και ακριβής ανάλυση αφού συμπυκνώνουν τεχνολογίες γρήγορων και ευαίσθητων ανιχνευτών με πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας.

Δείτε περισσότερα

Αυτόματοι στοιχειακοί αναλυτές οργανικών & ανόργανων ενώσεων Θείου – Άνθρακα – Αζώτου – Οξυγόνου – Υδρογόνου (Leco)

Στοιχειακοί αναλυτές οργανικών & ανόργανων ενώσεων δειγμάτων στους τομείς της ενέργειας, των τροφίμων, των καυσίμων, των ορυκτών, των μεταλλευμάτων, του περιβάλλοντος, των επιστημών υγείας και της γεωργίας. Συνοδεύονται από ειδικό λογισμικό & Η/Υ.

Δείτε περισσότερα