Το Εργαστήριο Διακριβώσεων της ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ συμμετείχε με απόλυτη επιτυχία σε πολυμερές διεργαστηριακό σχήμα που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ) για την Διακρίβωση Περιβαλλοντικού Θαλάμου στο εύρος 35% r.h. έως 95% r.h. στους 25 oC. Στο σχήμα συμμετείχαν έντεκα (11) συνολικά εργαστήρια διακριβώσεων. Σύμφωνα με το έγγραφο του Ε.Ι.Μ. «Η επίδοση του εργαστηρίου στα σημεία μέτρησης κρίνεται επιτυχής». Η συμμετοχή στο διεργαστηριακό σχήμα, πέρα από απαίτηση του προτύπου ISO 17025 (πιστοποίηση που διαθέτει το Εργαστήριο), είναι μία ευκαιρία αξιολόγησης της επίδοσης του Εργαστηρίου, και σύγκρισης των αποτελεσμάτων με άλλα εργαστήρια διακριβώσεων.