Τεχνική Υποστήριξη

ΤΕΧ1Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. είναι στελεχωμένη με ομάδα 9 έμπειρων ηλεκτρονικών μηχανικών, εκπαιδευμένων και πιστοποιημένων από τις κατασκευάστριες εταιρείες του εξωτερικού, οι οποίοι εξασφαλίζουν την σωστή εγκατάσταση και πλήρη τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού σας.

 

Το εξειδικευμένο μόνιμο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό μας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση οργάνων κατά την εγκατάσταση (δωρεάν) ή οποτεδήποτε χρειαστεί (έναντι αμοιβής).

 

ΤΕΧ2

Για_την_απρόσκοπτη_και μακροχρόνια λειτουργία του εξοπλισμού σας προσφέρουμε την κάλυψή του με ένα από τα συμβόλαια τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας μας. Η προληπτική συντήρηση, μέσω συμβολαίου, απομακρύνει την πιθανότητα εμφάνισης βλάβης στις συσκευές σας.

 

Η μακροχρόνια πείρα μας στην επισκευή πολύπλοκων επιστημονικών συσκευών, με ηλεκτρονικά, οπτικά, μηχανικά, πνευματικά, και υδραυλικά συστήματα εγγυάται την αποτελεσματική κάλυψη των τεχνικών αναγκών σας. Διαθέτουμε στοκ των κυριότερων ανταλλακτικών των οίκων που αντιπροσωπεύουμε. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει επίσης την επισκευή οργάνων και άλλων κατασκευαστών, όταν κρίνει ότι αυτή εμπίπτει στο γνωστικό της αντικείμενο.

 

Για την αμεσότερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε συμπληρώσετε το ΑΙΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ online. Εναλλακτικά, μπορείτε να αποστείλετε το αίτημά σας στο service@analytical.gr ή με φαξ στο 210 6745834.

 

Στα πλαίσια της προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το δελτίο αξιολόγησης τεχνικών υπηρεσιών online  ή να μας στείλετε το δελτίο αξιολόγησης  με e-mail στην διεύθυνση quality@analytical.gr ή με φαξ στο 210 6746289.

Για οποιαδήποτε ερώτηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πέλατών (e-mail: service@analytical.gr, τηλέφωνο 210 6748973).