ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΡΟΦΙΜΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ

 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ/ΠΟΤΩΝ

 

ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ/ΠΟΤΩΝ

 

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΑ

 

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

Αέριοι χρωματογράφοι

Υγροί χρωματογράφοι

Ιοντικοί χρωματογράφοι

Είδη χρωματογραφίας

 

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΑ ΜΑΖΑΣ

 

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

 

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ

 

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΕΦΡΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

 

ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΠΟΙΗΤΕΣ (PCR)