Τρόφιμα και Ποτά

Αναλυτές τροφίμων

Αναλυτές Τροφίμων

Ανάλυση φυτοφαρμάκων

analisi fitofarmakwn

Εργαστηριακός εξοπλισμός

Εργαστηριακός εξοπλισμός

Φασματοφωτόμετρα

Φασματοφωτόμετρα

Φασματογράφοι

Φασματογράφοι

Έλεγχος συσκευασίας

Έλεγχος συσκευασίας (τρόφιμα)

Ανάλυση αλλεργιογόνων

Ανάλυση αλλεργιογώνων

Αναλώσιμα

Φασματοσκοπία

Εξοπλισμός μικροβιολογικού

Εξοπλισμός Μικροβιολογικού

Συστήματα παραγωγής τροφίμων

Συστήματα παραγωγής τροφίμων

Ανάλυση βαρέων μετάλλων/ιχνοστοιχείων

Ανάλυση βαρέων μετάλλων και ιχνοστοιχείων

Αναλυτές Ακτίνων Χ

Φασματόμετρα φθορισμού ακτίνων Χ (XRF)