Φάρμακα

ΦΑΡΜΑΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΙΩΝ

 

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

Αέριοι χρωματογράφοι

Υγροί χρωματογράφοι

Ιοντικοί χρωματογράφοι

Είδη χρωματογραφίας

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑΣ – ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

 

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 

ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΑ

 

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΑ ΜΑΖΑΣ

 

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

ΘΑΛΑΜΟΙ

 

ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΠΟΙΗΤΕΣ (PCR)

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ

 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ

 

ΑΝΤΛΙΕΣ