Χρωματογραφία – Φασματομετρία Μάζας

Φασματόμετρα μάζας GC-TOF & GCxGC-TOF (LECO)

Φασματόμετρα μάζας τύπου TOF συνδεδεμένα με σύστημα αέριας χρωματογραφίας (GC-TOF & GCxGC-TOF). Διατίθενται με την πλέον αποτελεσματική διάταξη σύνδεσης στηλών για ψύξη και επαναθέρμανση δείγματος (modulator). Τα συστήματα GC-TOF & GCxGC-TOF Leco έχουν την υψηλότερη ταχύτητα λήψης φασμάτων για ταυτοποίηση μεγάλου αριθμού συστατικών στο ίδιο δείγμα.

Δείτε περισσότερα

Αναλώσιμα φασματομετρίας μάζας

Δείτε περισσότερα

Αναλώσιμα χρωματογραφίας 

Προετοιμασία δείγματος με φίλτρα σύριγγας διαφόρων κατασκευαστικών εταιρειών

Στήλες Υγρής Χρωματογραφίας 

Ο κατασκευαστικός οίκος Shodex παρέχει στήλες υγρής χρωματογραφίας για εξειδικευμένη σειρά εφαρμογών όπως πρωτεΐνες, πεπτίδια και αμινοξέα, νουκλεϊκά οξέα, σακχαρίτες και οργανικά οξέα, ναρκωτικά και όχι μόνο. 

Δείτε περισσότερα

Στήλες Υγρής και Αέριας Χρωματογραφίας 

Δείτε περισσότερα

Μικρές στήλες στερεάς εκχύλισης για προετοιμασία και καθαρισμό δειγμάτων (SPE)

Προετοιμασία δείγματος και διαχωρισμός με την τεχνική SPME 

Δείτε περισσότερα