Φασματοφωτόμετρα

Η Analytical Συσκευές συστήματα γενικών δοκιμών Η Analytical Συσκευές συστήματα γενικών δοκιμών Η Analytical Συσκευές συστήματα γενικών δοκιμών

Συσκευές διαλυτοποίησης Agilent online και offline

 

Συσκευή διαλυτοποίησης 

Συσκευή διαλυτοποίησης (USP Apparatus 1,2,5,6) 8 θέσεων με πλήρη σειρά παρελκομένων. 

Διατίθενται επίσης συσκευή διαλυτοποίησης (USP Apparatus 3, reciprocating cylinder), συσκευή διαλυτοποίησης (USP Apparatus 7, reciprocating holder) καθώς και συσκευή διαλυτοποίησης USP 7 για μικρούς όγκους και ειδικές εφαρμογές 

Αυτόματος δειγματολήπτης 

Αυτόματος δειγματολήπτης συνδέεται με όλες τις συσκευές διαλυτοποίησης (USP Apparatus 1,2,3,5,6,7) της Agilent και άλλων κατασκευαστών. Πραγματοποιεί δειγματοληψία, φιλτράρισμα και αρχειοθέτηση δειγμάτων για μετέπειτα ανάλυση με HPLC ή UV. Προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και εξάλειψη σφαλμάτων που συνδέονται με χειροκίνητη δειγματοληψία, βελτιώνοντας την απόδοση και επαναληψιμότητα των αναλύσεων. Με δυνατότητα media replacement και αυτόματου καθαρισμού. 

Δείτε περισσότερα

Συσκευή διαλυτοποίησης με online UV 

Σύστημα διαλυτοποίησης συνδεδεμένο με φασματοφωτόμετρο Agilent Cary 60. Απευθείας μέτρηση απορρόφησης εντός του κάθε δοχείου της συσκευής διαλυτοποίησης με οπτικές ίνες. Δεν απαιτούνται αντλίες, σωληνώσεις, φίλτρα, αυξάνοντας την ταχύτητα ανάλυσης, μειώνοντας τον χρόνο καθαρισμού και το κόστος λειτουργίας / συντήρησης. Εναλλακτικά, η συσκευή διαλυτοποίησης μπορεί να συνδεθεί με φασματοφωτόμετρο μέσω περισταλτικής αντλίας ή αυτόματου δειγματολήπτη. 

Δείτε περισσότερα

Συσκευή διακρίβωσης συσκευών διαλυτοποίησης (mechanical qualification)

Για εύκολη, γρήγορη και αξιόπιστη διακρίβωση συσκευών διαλυτοποίησης όλων των κατασκευαστών. Σύμφωνα με οδηγία του FDA/ASTM, μπορεί να αντικαταστήσει το χρονοβόρο και ακριβό prednisone test. 

Δείτε περισσότερα