Αξιολόγηση Παρεχόμενων Τεχνικών Υπηρεσιών

Αξιολόγηση Παρεχόμενων Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 • Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας της εταιρείας μας για βελτίωση των παρεχόμενων τεχνικών υπηρεσιών, παρακαλούμε να συμπληρώστε το παρακάτω σύντομο ερωτηματολόγιο.
 • Οργανισμός/Επιχείρηση*
 • Ονοματεπώνυμο*
 • Email*
 • Ημερομηνία*
 • Όνομα τεχνικού*
 • Πόσο ευχαριστημένοι μείνατε από:
 • Tην ποιότητα τεχνικής υποστήριξης που λάβατε:*
 • Τον χρόνο εγκατάστασης νέου οργάνου ή αποκατάστασης της βλάβης*
 • Τη συμπεριφορά του τεχνικού κατά τη μεταξύ σας συνεργασία:*
 • Την ενημέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας:*
 • Συνολικά, μείνατε ικανοποιημένοι από την συνεργασία σας με τις Αναλυτικές Συσκευές ΑΕ:*
 • Παρακαλούμε σημειώστε οποιαδήποτε παρατήρηση, παράπονο ή υπόδειξη, καθώς και οποιονδήποτε παράγοντα πιστεύετε ότι θα συμβάλλει στην καλύτερη εξυπηρέτησή σας.*