Ερμάρια ασφαλείας

Ερμάρια ασφαλείας Asecos για την αποθήκευση οξέων, βάσεων, διαβρωτικών, εύφλεκτων διαλυτών, επικίνδυνων υλικών και φιαλών αερίων. Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη και με τη δυνατότητα εξαερισμού με φίλτρο ενεργού άνθρακα.

Δείτε περισσότερα