Πρότυπα αναφοράς (LGC & LabMix)

– Από διεθνείς Φαρμακοποιίες USP, EP, BP
– Για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση φαρμάκων και πιστοποίηση μεθόδου ανάλυσης

Δείτε περισσότερα

LGC | LabMix 

Πιστοποιημένες πρότυπες προσμίξεις (impurities)

– Σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές εναρμονίσεως ICH
– Για αξιόπιστο προσδιορισμό καθαρότητας φαρμάκου

Δείτε περισσότερα

Πρότυπα κατά παραγγελία

– Βάσει των δικών σας προδιαγραφών, με ISO 9001/17025

Δείτε περισσότερα