ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

DSC – Διαφορικό Θερμιδόμετρο Σάρωσης

Καλύπτουν όλα τα εύρη των θερμοκρασιών από -170ο C έως 2000°C, για χρήση τόσο σε ερευνητικά εργαστήρια, την ανάπτυξη υλικών και τον ποιοτικό έλεγχο.

Δείτε περισσότερα

TGA – Συστήματα Θερμοσταθμικής Ανάλυσης

Άριστης κατασκευής για να καλύψουν μεγάλη περιοχή θερμοκρασιών, για χρήση τόσο σε ερευνητικά εργαστήρια, την ανάπτυξη υλικών και τον ποιοτικό έλεγχο.

Δείτε περισσότερα

STA – Ταυτόχρονα Συστήματα Θερμικής Ανάλυσης (Netzsch)

Καλύπτουν όλα τα εύρη των θερμοκρασιών από -170°C έως +2600°C με εναλλαγή διαφόρων φούρνων για χρήση τόσο σε ερευνητικά εργαστήρια, την ανάπτυξη υλικών και τον ποιοτικό έλεγχο.

Δείτε περισσότερα

Θερμική Αγωγιμότητα & Διαχυτότητα (Netzsch)

Συσκευές που καλύπτουν μεγάλο εύρος μεθόδων ASTM, DIN, ISO κλπ για τη γρήγορη, εύκολη και ακριβής μέτρηση ιδιαίτερα σε δείγματα μονωτικών.

Δείτε περισσότερα

Διλατόμετρα (Netzsch)

Συσκευές με υψηλής αντοχής και ευκρίνεια για χρήση τόσο σε ερευνητικά εργαστήρια, την ανάπτυξη υλικών και τον ποιοτικό έλεγχο.

Δείτε περισσότερα

Dilatometra_Netzsch

DMA – Μηχανικός Δυναμικός Αναλυτής (Netzsch)

Για να καλύπτουν όλα τα εύρη θερμοκρασιών από -170°C έως +1500°C και για δυνάμεις έως και 6000Ν για χρήση τόσο σε ερευνητικά εργαστήρια, την ανάπτυξη υλικών και τον ποιοτικό έλεγχο.

Δείτε περισσότερα

DMA___Μηχανικός_Δυναμικός_Αναλυτής_NETZSCH

Ρεόμετρα

Για τη μέτρηση των ρεολογικών ιδιοτήτων για μη νευτώνια υγρά και εύκαμπτα/μαλακά στερεά.

Δείτε περισσότερα

Εργαστηριακοί μύλοι υγρής και ξηρής άλεσης, συστήματα ταξινόμησης κόνεων και απαέρωσης.

Χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, την επεξεργασία μικρών ποσοτήτων, τον έλεγχο και την διασφάλιση ποιότητας και την βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Προσφέρουν επαναληψιμότητα αποτελεσμάτων, ευκολία λειτουργίας, υψηλό βαθμό ευελιξίας και εξασφαλίζουν χαμηλό κόστος καθαρισμού με την υψηλότερη δυνατή ανάκτηση προϊόντος. 

Δείτε περισσότερα

Σχεδιασμός εγκαταστάσεων και γραμμής παραγωγής

Είτε πρόκειται για μια ολόκληρη γραμμή παραγωγής, είτε για βοήθεια σε μια συγκεκριμένη πτυχή του σχεδιασμού της, η Netzsch διαθέτει την τεχνογνωσία. Με πάνω από 100 χρόνια εμπειρίας και χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό παραγωγής και τεχνικές κατασκευής, η Netzsch αναλαμβάνει έργα για εταιρείες σε όλο τον κόσμο. 

Δείτε περισσότερα

Συστήματα παραγωγής σοκολάτας

Η Netzsch αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων γραμμών παραγωγής και εκπαιδεύει το προσωπικό της εγκατάστασης. Επίσης διαθέτει μια σύγχρονη μονάδα δοκιμών με ένα πλήρες φάσμα δυνατοτήτων όπου μπορείτε να δοκιμάσετε νέες συνταγές ή να βελτιστοποιήσετε την παραγωγή των υπαρχόντων προϊόντων.

Δείτε περισσότερα