Φυγόκεντροι Ασκών Αίματος

Διατίθεται σε μοντέλα που καλύπτουν όλες τις ανάγκες, από μικρές Αιμοδοσίες (4-6 ασκών), έως μεγάλες Αιμοδοσίες (12-16 ασκών). Τελευταίας τεχνολογίας, με μεγάλο αυτοματισμό και αξιοπιστία φυγοκέντρησης, είναι οι πλέον διαδεδομένες τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα. Τα μεγαλύτερα μοντέλα δουλεύουν με λογισμικό στην Ελληνική γλώσσα.

Δείτε περισσότερα

Φυγόκεντροι

Μεγάλη ποικιλία φυγοκέντρων για όλες τις εργαστηριακές ανάγκες, ψυχόμενες και μη, επιτραπέζιες, επιδαπέδιες για μεγάλο εύρος εφαρμογών, δειγμάτων και ταχυτήτων. 

Δείτε περισσότερα

Υπερφυγόκεντροι

Super και Ultra υπερφυγόκεντροι, που καλύπτουν ταχύτητες από 20.000 RPM/60.000 xG έως 150.000 RPM/1.000.000 xG. Με μεγάλη ποικιλία εφαρμογών και αριθμού και όγκου δειγμάτων (0,2 ml έως 1000 ml).

Δείτε περισσότερα

Κλίβανοι

Κλίβανοι και φούρνοι που καλύπτουν μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (250οC έως 1800οC) και χωρητικοτήτων. Για πολύ μεγάλη ποικιλία εφαρμογών.

Δείτε περισσότερα

Επωαστικοί Κλίβανοι

Επωαστικοί κλίβανοι θερμαινόμενοι και ψυχόμενοι, διαφόρων χωρητικοτήτων (50 έως 750 λίτρα) και περιοχής ρύθμισης θερμοκρασίας. Για μεγάλη ποικιλία εφαρμογών.

Δείτε περισσότερα

Πεχάμετρα – Ιοντόμετρα – Αγωγιμόμετρα – Μετρητές διαλυμένου οξυγόνου

Φορητά ή εργαστηριακά με πλήρη σειρά ηλεκτροδίων, probes και ρυθμιστικών διαλυμάτων για ταχείες και αξιόπιστες αναλύσεις

Δείτε περισσότερα

Online μετρητές pH, αγωγιμότητας, ιόντων, διαλυμένου οξυγόνου

Για αναλύσεις βιομηχανικών / πόσιμων υδάτων, αποβλήτων κλπ.

Δείτε περισσότερα

Θάλαμοι Νηματικής Ροής

Θάλαμοι νηματικής ροής, οριζόντιας και κάθετης, βιολογικής ασφάλειας ΙΙ, ΙΙΙ, κλπ., διαφόρων μεγεθών και με μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων που καλύπτουν τις περισσότερες εφαρμογές. 

Δείτε περισσότερα

Καταψύκτες

Καταψύκτες -85οC, διαφόρων τύπων, χωρητικοτήτων και προϋπολογισμού, που καλύπτουν και τις τελευταίες περιβαλλοντικές οδηγίες σχετικά με τα ψυκτικά μέσα. Για πολλές εφαρμογές ιατρικής, βιολογίας, έρευνας και βιομηχανίας. Διατίθενται και ειδικά ψυγεία (+4οC) και καταψύκτες (-30οC) για δείγματα/ασκούς αίματος/πλάσματος για Αιμοδοσίες.

Δείτε περισσότερα