Συστήματα Απεικόνισης Πηκτωμάτων (Gel imaging)

Η Vilber ως μια εταιρία εκ των κορυφαίων κατασκευαστών σε συστήματα μοριακής απεικόνισης χρησιμοποιεί την τεχνολογία της και σε απεικονιστικά συστήματα βιοφωταύγειας και φθορισμού. Με το πρωτοποριακής σχεδίασης σύστημα Newton το οποίο διαθέτει φακό f 0.70 και προηγμένο λογισμικό καλύπτει ευρύ φάσμα εφαρμογών με κυριότερες την παρακολούθηση της εξέλιξης του όγκου ή της εξέλιξης της νόσου σε ζωντανά πειραματόζωα και την παρακολούθηση της μεταναστευτικής ικανότητας των κυττάρων.

Δείτε περισσότερα

Απεικονιστικά συστήματα In Vivo

Η Vilber ως μια εταιρία εκ των κορυφαίων κατασκευαστών σε συστήματα μοριακής απεικόνισης χρησιμοποιεί την τεχνολογία της και σε απεικονιστικά συστήματα βιοφωταύγειας και φθορισμού. Με το πρωτοποριακής σχεδίασης σύστημα Newton το οποίο διαθέτει φακό f 0.70 και προηγμένο λογισμικό καλύπτει ευρύ φάσμα εφαρμογών με κυριότερες την παρακολούθηση της εξέλιξης του όγκου ή της εξέλιξης της νόσου σε ζωντανά πειραματόζωα και την παρακολούθηση της μεταναστευτικής ικανότητας των κυττάρων 

Δείτε περισσότερα

In Vivo Imaging Newton 7.0 - Screen