Η εταιρεία ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ διαθέτει την επιστημονική κατάρτιση που χρειαζόμαστε εμείς οι Χημικοί Εργαστηρίου για την κάλυψη των αναγκών μας. Η ανθρώπινη διάθεση με την οποία ενσκύπτουν ακόμη και στις πιο απλές ερωτήσεις μας καθώς και η πολυετής εμπειρία που διαθέτουν, τους καθιστούν έναν από τους συνεργάτες 1ης επιλογής μας . Με βάση την υψηλή επιστημονικότητα και τεχνογνωσία διερευνούν και προτείνουν καινοτομίες στον εργαστηριακό και εργοστασιακό εξοπλισμό. Υπερέχουν και στην πολύ σημαντική για εμάς παράμετρο του after sales service.

Δέσποινα Μεϊμάρη

R&D Manager, Frezyderm