Κατά την μακρόχρονη συνεργασία μας με την εταιρεία Αναλυτικές Συσκευές ΑΕ, η υποστήριξη που λάβαμε ήταν επαγγελματική, η συνεργασία αρμονική και η ανταπόκριση άμεση. Οι ανάγκες μας ακούστηκαν με προσοχή και καλύφθηκαν απόλυτα. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες συντήρησης του εξοπλισμού ήταν ανέκαθεν τεχνικά άρτιες και τυπικά τεκμηριωμένες.

Χαρίλαος Τσιτούρης

Διευθύνων Σύμβουλος QACS, QACS