Ιστοπαθολογία

Ιστοκινέτες, Συστήματα Σκήνωσης, Μικροτόμοι, Κρυοστάτες, Συστήματα Χρώσης και Επικάλυψης Leica

H Εταιρεία Leica, από τις παλιότερες αλλά και πιο καινοτόμες παγκοσμίως, καλύπτει όλη τη διαδικασία επεξεργασίας ιστολογικών δειγμάτων, με μία σειρά μηχανημάτων, όπως ιστοκινέτες, συστήματα χρώσης, επικάλυψης και σκήνωσης, μικροτόμους και κρυοστάτες, τόσο για Νοσοκομειακές/Ιατρικές εφαρμογές, όσο και για την Έρευνα και τη Βιομηχανία (πλαστικά, ορυκτά, μέταλλο, καλώδιο, κλπ.) 

Δείτε περισσότερα

Μικροσκόπια απομόνωσης κυττάρων με laser (microdissection) Leica 

Tα μικροσκόπια απομόνωσης κυττάρων διαθέτουν δέσμη λέιζερ μοναδικού σχεδιασμού και δυναμικό λογισμικό, τα οποία επιτρέπουν στους χρήστες να απομονώσουν εύκολα τις περιοχές ενδιαφέροντος (ROI) από ολόκληρες περιοχές του ιστού έως τα απλά κύτταρα ή ακόμη και τις υποκυτταρικές δομές, όπως τα χρωμοσώματα.

Δείτε περισσότερα

Προετοιμασία δειγμάτων ηλεκτρονικής μικροσκοπίας SEM/TEM

Τα καινοτόμα επιτραπέζια συστήματα ZONESEM II και ΖΟΝΕΤΕΜ ΙΙ της Hitachi χρησιμοποιούν τεχνολογία καθαρισμού δειγμάτων που βασίζεται στην υπεριώδη ακτινοβολία και στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση ή την εξάλειψη της συσσώρευσης υδρογονανθράκων από την επιφάνεια του δείγματος για αποτελεσματικότερη απεικόνιση με ηλεκτρονικά μικροσκοπία SEM και ΤΕΜ.

Δείτε περισσότερα

ZONESEM II | ZONETEM II