Μπύρα

Φασματογράφος EPR (Bruker)

Η φασματογραφία EPR βασίζεται στον παραμαγνητικό συντονισμό ηλεκτρονίου και μετρά φάσματα παραμαγνητικών ειδών σε βιολογικά συστήματα. Οι φασματογράφοι EPR της Bruker καλύπτουν όλες τις τεχνικές: pulse, double resonance, high frequency, X-band, κλπ. Με ευρεία γκάμα βιομηχανικών και ερευνητικών εφαρμογών.

Δείτε περισσότερα

Αναλυτής ιξώδους (Perten)

Ο αναλυτής Rapid Visco είναι ένα περιστροφικό ιξωδόμετρο που καταγράφει συνεχώς το ιξώδες ενός δείγματος υπό συνθήκες ελεγχόμενης θερμοκρασίας και διάτμησης. Η ανάλυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δείγματα άμυλου, καρπών, αλεύρου και τροφίμων.

Δείτε περισσότερα

 

Analitis_iksodous_RVA__Rapid_Visco_Analyser_

Αναλυτές NIR (Perten)

Αναλυτές NIR (Νear InfraRed) φορητοί, εργαστηριακοί, on-line και in-line για ανάλυση σπόρων, αλεύρου, ζωοτροφών, ιχθυοτροφών, κρέατος, τελικού προϊόντος (food & Snack Food), Καπνού (Tobacco), γαλακτοκομικών, αιθανόλης (Ethanol production), Ελαιούχων σπόρων, προϊόντων με βάση το ξύλο κ.α για τον προσδιορισμό υγρασίας, λίπους, πρωτεϊνών, φυτικών ινών, τέφρα, αμύλου, αμινοξέων, λιπαρών οξέων, ιξώδους, λακτόζης κ.α.

Αναλυτές_NIR_Φορητοί_DA6200

Φορητοί

Δείτε περισσότερα

IM8800

Analites_NIR_ergastiriakoi_IM9500NL

Εργαστηριακοί

Δείτε περισσότερα

DA7250   |  IM9520  |  IM9500

Αναλυτές_NIR_on-line_-DA7440__left

On-line

Δείτε περισσότερα

DA7440

analites_NIR_in-line_DA7300

In-line

Δείτε περισσότερα

DA 7300

Αναλυτής α-αμυλάσης (Perten Falling Number)

Αναλυτής α-αμυλάσης (Falling Number) για τον προσδιορισμό της α-αμυλάσης σε διάφορα είδη αλεύρου.

Δείτε περισσότερα

Analitis_iksodous_RVA__Rapid_Visco_Analyser_