Μηχανικές Ιδιότητες Υλικών

Η Analytical Συσκευές εμπορεύεται και προμηθεύει με όλες τις παρακάτω συσκευές

Συστήματα γενικών δοκιμών

Συστήματα κόπωσης και δυναμικών δοκιμών

Συστήματα δοκιμών κρούσης

Αυτοματοποιημένα συστήματα δοκιμών

 Ρεόμετρα  & συστήματα ροής τήγματος

Συστήματα HDT & Vicat 

Συστήματα γενικών δοκιμών 

 

Περιλαμβάνουν ηλεκτρομηχανικά και υδραυλικά συστήματα για στατικές δοκιμές όπως εφελκυσμός, κάμψη, θλίψη, διάτμηση, αποκόλληση, τριβή κ.ά.

 

 Συστήματα χαμηλής δυναμικότητας 0.02 N (2 gf) to 50 kN

Επιτραπέζια μονόστηλα και δίστηλα συστήματα, δυναμικότητας από 0.02Ν έως 50kN. Χρησιμοποιούνται για δοκιμές εφελκυσμού, συμπίεσης, κάμψης αποκόλλησης κ.ά. Δείτε περισσότερα

Συστήματα υψηλής δυναμικότητας 100 kNto 2,000 kN

Επιδαπέδια συστήματα υψηλής δυναμικότητας από 100kN έως 2000+kN. Χρησιμοποιούνται για δοκιμές εφελκυσμού, συμπίεσης και κάμψης. Δείτε περισσότερα

Συστήματα κόπωσης και δυναμικών δοκιμών

Περιλαμβάνουν μεγάλη γκάμα ολοκληρωμένων συστημάτων κόπωσης και δυναμικών δοκιμών από 1000Ν έως 5000kN. Ενσωματώνοντας σερβοϋδραυλικές, σερβοηλεκτρικές και γραμμικού κινητήρα τεχνολογίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα στατικών και δυναμικών δοκιμών όπως high-cycle fatigue, low-cycle fatigue, thermo-mechanical fatigue, fracture mechanics, crack propagation and growth studies, fracture toughness, bi-axial, axial-torsional, multi-axial, high strain rate, quasi-static, creep και stress-relaxation.

ElectroPuls συστήματα κόπωσης και δυναμικών δοκιμών

Συστήματα κόπωσης και δυναμικών δοκιμών, χρησιμοποιούν τεχνολογία γραμμικού κινητήρα για τη δοκιμή βιοϋλικών και ιατρικών συσκευών.
Δείτε περισσότερα

Σερβοϋδραυλικά συστήματα γενικής χρήσης

Σερβοϋδραυλικά συστήματα γενικής χρήσης, ιδανικά για δοκιμές high-cycle και low-cycle fatigue, fracture mechanics και quasi-static.

Δείτε περισσότερα

Σερβο-ηλεκτρικά συστήματα 8862 χαμηλού ρυθμού παραμόρφωσης

Τα συστήματα 8862 ηλεκτρικών ενεργοποιητών είναι σχεδιασμένα με μοναδικό τρόπο για τις απαιτήσεις χαμηλού ρυθμού παραμόρφωσης των δοκιμών LCF, χρησιμοποιώντας ηλεκτρική τεχνολογία για την ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων υποδομής και του κόστους λειτουργίας.

Δείτε περισσότερα

Συστήματα VHS υψηλού ρυθμού παραμόρφωσης

Τα συστήματα υψηλού ρυθμού παραμόρφωσης VHS χαρακτηρίζουν υλικά εξαρτόμενα από τον ρυθμό παραμόρφωσηςσε ταχύτητες δοκιμών μέχρι 25m/s.

Δείτε περισσότερα

Συστήματα 8850 που συνδυάζουν αξονική και στρεπτική φόρτιση

Τα συστήματα σειράς 8850 είναι διαθέσιμα για στατικές και δυναμικές δοκιμές με συνδυασμένη αξονική και στρεπτική φόρτιση μέχρι 2000Nm και 250kN.

Δείτε περισσότερα

Διαξονικά συστήματα σταυροειδών δοκιμών

Τα διαξονικά συστήματα σταυροειδών δοκιμών συνδυάζουν την αξονική φόρτιση τεσσάρων ανεξάρτητων ενεργοποιητών για τη μελέτη ιδιοτήτων κόπωσης.

Δείτε περισσότερα

Δοκιμές κόπωσης σε υψηλές θερμοκρασίες

Οι δοκιμές κόπωσης σε υψηλές θερμοκρασίες περιλαμβάνουν: Low Cycle Fatigue (LCF), θερμομηχανική κόπωση (TMF) και ηλεκτροθερμική μηχανική δοκιμή (ETMT).

Δείτε περισσότερα

Συστήματα δοκιμών κρούσης

 

Η αντοχή στην κρούση είναι μία από τις σημαντικότερες ιδιότητες που πρέπει να λάβουν υπόψη οι σχεδιαστές εξαρτημάτων και είναι ένα κρίσιμο μέτρο για την διάρκειας ζωής τους.

 Συστήματα πίπτοντος βάρους

Τα συστήματα πίπτοντος βάρους της Instron χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη, την τελειοποίηση και την επικύρωση των μοντέλων υλικών.

Η νέα σειρά 9400 παράγει αξιόπιστα και επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα για την δοκιμή υλικών και εξαρτημάτων πριν ή και κατά την διάρκεια της παραγωγής για την εξασφάλιση συνεχούς βελτίωσης.

Δείτε περισσότερα

Συστήματα κρούσης εκκρεμούς μάζας

Τα συστήματα κρούσης εκκρεμούς μάζας της Instronέχουν σχεδιαστεί για να ικανοποιούν την αυξανόμενη ζήτηση υψηλής ακρίβειας,επαναλαμβανόμενων δοκιμών κρούσης, σε ένα ευρύ φάσμα υλικών.

Συστήματακρούσης CEAST 9050

Τα συστήματα κρούσης CEAST 9050 προσαρμόζονται εύκολα σε κάθε δοκιμή και μπορούν να μετρήσουν την ανθεκτικότητα των πλαστικών και των σύνθετων υλικών.

Δείτε περισσότερα

Συστήματα κρούσης MPX

Κατάλληλα για δοκιμές υψηλής δυναμικότητας, τα συστήματα κρούσηςMPXείναι τα ασφαλέστερα συστήματα δοκιμών Charpy στην αγορά.

Δείτε περισσότερα

Αυτοματοποιημένα συστήματα δοκιμών

Τα αυτοματοποιημένα συστήματα δοκιμώναυξάνουν την παραγωγικότητα, βελτιώνουν την ασφάλεια, μειώνουν την μεταβλητότητα, εξοικονομούν χρόνο, αυξάνουν την απόδοση καιπροσαρμόζονται πλήρως στις λειτουργίες και στις απαιτήσεις των δοκιμών.

Δείτε περισσότερα

Ρεόµετρα τριχοειδούς σωλήνα

Τα ρεόμετρα τριχοειδούς σωλήνα είναι κατάλληλα τόσο για εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου όσο και για εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης. Με αναλογία ταχύτητας 1: 500.000 που αντιστοιχεί σε ταχύτητα εμβόλου 0,0024 έως 1200mm/min, εκτελούν δοκιμές με απεριόριστα βήματα με σταθερό ρυθμό διάτμησης ή σταθερή ταχύτητα.ΚαλύπτουντααντίστοιχαπρότυπαISO, ASTMκαιισοδύναμα.

Δείτε περισσότερα

Συστήματα ροής τήγματος

Τα συστήματα ροής τήγματος InstronCEASTμετράνε με μεγάλη ακρίβεια τις τιμές MFR και MVR που απαιτούνται στον ποιοτικό έλεγχο θερμοπλαστικών στον τομέα της ρεολογίας.

Δείτε περισσότερα

Ρεόμετρα και συστήματα ροής τήγματος

Τα συστήματα ρεολογίας τηςCEAST χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των ρεολογικών ιδιοτήτων των θερμοπλαστικών για τον χαρακτηρισμό της συμπεριφοράς της ροής τήγματος.

 

Συστήματα HDT & Vicat

Τα συστήματα HDT και Vicat χρησιμοποιούνται για τον χαρακτηρισμό της συμπεριφοράς των πλαστικών σε υψηλές θερμοκρασίες, μετρώντας την θερμοκρασία heatdeflection (HDT) και την θερμοκρασία softening Vicat (Vicat).

Δείτε περισσότερα