Ανάλυση αλλεργιογόνων

Φωτόμετρα Elisa (Biosan)

Φωτόμετρα, πλυστικά μικροπλακών και σειρά παρελκομένων για την τεχνική ELISA οίκου Biosan

Δείτε περισσότερα

Φωτόμετρα μιρκοόγκων (Biodrop)

Φωτόμετρα για ανάλυση πολύ μικρών όγκων δείγματος (έως 1 μl) κατάλληλα για μέτρηση συγκέντρωσης DNA, RNA και πρωτεϊνών.
Δείτε περισσότερα

 

Συστήματα PCR (VWR)  

Πλήρης σειρά θερμικών κυκλοποιητών απλών και gradient για όλες τις εφαρμογές. Διατίθεται και μικρή, οικονομική συσκευή 32 θέσεων για αναλύσεις μικρής κλίμακας.

Δείτε περισσότερα

 

Συστήματα ηλεκτροφόρησης (Consort)

Πλήρης σειρά συστημάτων οριζόντιας και κάθετης ηλεκτροφόρησης διαφόρων μεγεθών για ανάλυση DNA και πρωτεϊνών (Western blots & isoelectric focusing), συνοδευόμενη από τα κατάλληλα τροφοδοτικά για κάθε εφαρμογή.

Δείτε περισσότερα

Θάλαμοι PCR

Θάλαμοι εργασίας PCR σε μεγάλη ποικιλία, προσφέρουν προστασία από επιμόλυνση, με λυχνία UV, φίλτρα, κλπ., χρονοδιακόπτη, αποτελούν απαραίτητες συσκευές σε εργαστήρια μοριακής βιολογίας και όχι μόνο.

Δείτε περισσότερα

Real time PCR

Σύστημα real time PCR , τελευταίας τεχνολογίας, κατάλληλο για μετρήσεις ρουτίνας και έρευνας, πολυκάναλο, μεγάλης χωρητικότητας, ευρείας περιοχής θερμοκρασίας. Προσφέρει καλύτερες ταχύτητες θέρμανσης-ψύξης, ακρίβεια/σταθερότητα και επαναληψιμότητα θερμοκρασίας

Δείτε περισσότερα

Συστήματα Απεικόνισης Πηκτωμάτων (Gel imaging)

Η Vilber ως μια εταιρία εκ των κορυφαίων κατασκευαστών σε συστήματα μοριακής απεικόνισης χρησιμοποιεί την τεχνολογία της και σε απεικονιστικά συστήματα βιοφωταύγειας και φθορισμού. Με το πρωτοποριακής σχεδίασης σύστημα Newton το οποίο διαθέτει φακό f 0.70 και προηγμένο λογισμικό καλύπτει ευρύ φάσμα εφαρμογών με κυριότερες την παρακολούθηση της εξέλιξης του όγκου ή της εξέλιξης της νόσου σε ζωντανά πειραματόζωα και την παρακολούθηση της μεταναστευτικής ικανότητας των κυττάρων.

Δείτε περισσότερα

Ψηφιακές πιπέτες (ΑΗΝ)

Αυτόματες, σταθερού ή μεταβλητού όγκου, μονοκάναλες ή πολυκάναλες. Ρύγχη (tips) πιπεττών, στατώ στήριξης.

Δείτε περισσότερα