Μηχανικοί αναδευτήρες

Αθόρυβοι, γερμανικής τεχνολογίας , μεγάλο εύρος εφαρμογών, ποικιλία προπελών

Δείτε περισσότερα

Ανακινητήρες – Μαγνητικοί αναδευτήρες

Ρυθμιζόμενη ταχύτητα ανάδευσης, δυνατότητα θέρμανσης, ψηφιακές ενδείξεις, προστασία υπερθέρμανσης

Δείτε περισσότερα

Μαγνητικοί αναδευτήρες  |  Ανακινητήρες

Ανακινητήρες___Μαγνητικοί_αναδευτήρες__Heidolph_

Περισταλτικές αντλίες

 

Δείτε περισσότερα

Περισταλτικές_αντλίες__Heidolph_

Περιστροφικοί εξατμιστήρες 

Εργαστηριακοί ή βιομηχανικοί, κορυφαίας ποιότητας, χαμηλού θορύβου, με ρύθμιση κενού και θερμοκρασίας, με δυνατότητα ανύψωσης του ψυκτήρα χειροκίνητα ή ηλεκτρικά. 

Δείτε περισσότερα

Rotary Evaporators  |  Large-Scale Rotary Evaporators