Φασματόμετρα και Οπτικά Συστήματα

Οπτικά συστήματα και μέρη τα οποία συνδυάζονται για ευρεία περιοχή μετρήσεων. Fασματόμετρα, πηγές, μονοχρωμάτορες, φράγματα περίθλασης, ανιχνευτές, κ.α.

Δείτε περισσότερα

Horiba

Φασματοφωτόμετρα Φθορισμού και Απορρόφησης

Πρωτοποριακά όργανα ταυτόχρονης μέτρησης φθορισμού και απορρόφησης. 

Δείτε περισσότερα

Φθορισμόμετρα

Ερευνητικά φθορισμόμετρα υψηλών προδιαγραφών με τα πλέον εξελιγμένα εξαρτήματα.
Ο οίκος HORIBA προσφέρει την πιο εκτενή γραμμή φθορισμομέτρων: Steady State, Lifetime, υβριδικά Steady State &Lifetime, με μικροσκόπια και συστήματα τα οποία «χτίζονται» και επεκτείνονται για κάλυψη εξελιγμένων εφαρμογών.

Δείτε περισσότερα

Φασματόμετρα Raman

Φασματόμετρα Raman κορυφαίας σχεδίασης που παρέχουν πλήρεις λύσεις για ερευνητικές και. εργαστηριακές εφαρμογές. Περιλαμβάνονται μικροσκόπια Raman, υβριδικά συστήματα όπως Raman-AFM, modular Raman, με τεχνική διαπερατότητας (transmission Raman), φορητά όργανα κ.α. με εξελιγμένα εξαρτήματα και λογισμικά.

Δείτε περισσότερα

Συστήματα Προσδιορισμού Κατανομής Μεγέθους Σωματιδίων

Κορυφαία όργανα για τον προσδιορισμό της κατανομής μεγέθους σωματιδίων με Laser για εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου τροφίμων, φαρμάκων, τσιμέντου, κλπ. Εξαιρετικής κατασκευής και σταθερότητας.

Δείτε περισσότερα

SPRi (Surface Plasmon Resonance Imaging)

Όργανα για αναλύσεις μοριακής αλληλεπίδρασης (Label-free molecular interaction analysis) για αναλύσεις βιομορίων και καταγραφή βιολογικών αλληλεπιδράσεων. (antibody/antigen, peptide/antibody, DNA/DNA, antibody/bacteria κ.α.)

Δείτε περισσότερα