Θερμικοί αναλυτές

Θερμική ανάλυση (TGA, Calorimeters & Ash Fusion) δειγμάτων στους τομείς της ενέργειας, των τροφίμων και του περιβάλλοντος. Συνοδεύονται από ειδικό λογισμικό & Η/Υ.

Δείτε περισσότερα

Αυτόματοι στοιχειακοί αναλυτές οργανικών & ανόργανων ενώσεων (Θείο – Άνθρακα – Αζώτου – Οξυγόνου – Υδρογόνου)

Στοιχειακοί αναλυτές οργανικών & ανόργανων ενώσεων δειγμάτων στους τομείς της ενέργειας, των τροφίμων, των καυσίμων, των ορυκτών, των μεταλλευμάτων, του περιβάλλοντος, των επιστημών υγείας και της γεωργίας. Συνοδεύονται από ειδικό λογισμικό & Η/Υ.

Δείτε περισσότερα

Σκληρόμετρα και συσκευές κοπής και προετοιμασίας δειγμάτων

Η LECO προσφέρει μια ευρεία επιλογή σκληρόμετρων και συστημάτων προετοιμασίας δειγμάτων που ταιριάζουν σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Διαθέτει και αυτόματα μοντέλα για μετρήσεις Microindentation, Macro Vickers, Multi VIckers και Rockwell.

Δείτε περισσότερα

Φασματόμετρα μάζας GC-TOF & GCxGC-TOF

Φασματόμετρα μάζας τύπου TOF συνδεδεμένα με σύστημα αέριας χρωματογραφίας (GC-TOF & GCxGC-TOF). Διατίθενται με την πλέον αποτελεσματική διάταξη σύνδεσης στηλών για ψύξη και επαναθέρμανση δείγματος (modulator). Τα συστήματα GC-TOF & GCxGC-TOF Leco έχουν την υψηλότερη ταχύτητα λήψης φασμάτων για ταυτοποίηση μεγάλου αριθμού συστατικών στο ίδιο δείγμα.

Δείτε περισσότερα

Αναλυτής Αζώτου – Πρωτεϊνών

Το FP828 χρησιμοποιώντας την μέθοδο Thermal Conductivity (TC Cell) Detector παρέχει γρήγορη, επαναλήψιμη και με ακρίβεια ανίχνευση αζώτου / πρωτεΐνης σε ένα ευρύ φάσμα ζωοτροφών, ιχθυοτρόφων και αλεσμένων προϊόντων, με διάρκεια ανάλυσης μόλις 2,8 λεπτά.

Δείτε περισσότερα