Μονάδα Παραγωγής Υγρού Αζώτου Stirling Cryogenics

Η πρωτοπόρος εταιρεία Stirling διαθέτει, μέσω της μοναδικής κρυογεννήτριας Stirling, μια σειρά από συστήματα παραγωγής υγροποιημένων αερίων, ιδίας υγρού αζώτου, για βιομηχανικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Προσφέρονται αξιόπιστες, οικονομικές και μακροχρόνιες λύσεις ψύξεως για μικρές έως μεγάλες παραγωγές, υψηλής καθαρότητας, in situ, με πλήρη ανεξαρτησία από τις εταιρείες παραγωγής και διάθεσης υγρού αζώτου.  

Δείτε περισσότερα