Συστήματα μελέτης αναπνευστικής / καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας 

Συστήματα μέτρησης πνευμονολογικών παραμέτρων και πλήρους αξιολόγησης της αναπνευστικής και καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας, σύμφωνα με τις οδηγίες ATS / ERS  

Δείτε περισσότερα