Έλεγχος συσκευασίας Καλλυντικών

Συστήματα ελέγχου διαρροών (AT2E)

Πνευματικά συστήματα ανίχνευσης διαρροών συσκευασίας AT2E με κενό ή πίεση.
Χαρακτηριστικά:
– Ρυθμιζόμενη υπό-πίεση έως – 999mb
– Προσαρμοσμένες διαστάσεις θαλάμου για κάθε συσκευασία
– Εύκολα και ασφαλή στην χρήση
– Διαθέτουν οθόνη αφής
– Ρυθμιζόμενος χρόνος κράτησης
– Δουλεύουν με αέρα πίεσης 6bar

Δείτε περισσότερα