Συστήματα παραγωγής τροφίμων

Εργαστηριακοί μύλοι υγρής και ξηρής άλεσης, συστήματα ταξινόμησης κόνεων και απαέρωσης.

Χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, την επεξεργασία μικρών ποσοτήτων, τον έλεγχο και την διασφάλιση ποιότητας και την βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Προσφέρουν επαναληψιμότητα αποτελεσμάτων, ευκολία λειτουργίας, υψηλό βαθμό ευελιξίας και εξασφαλίζουν χαμηλό κόστος καθαρισμού με την υψηλότερη δυνατή ανάκτηση προϊόντος. 

Δείτε περισσότερα

Σχεδιασμός εγκαταστάσεων και γραμμής παραγωγής

Είτε πρόκειται για μια ολόκληρη γραμμή παραγωγής, είτε για βοήθεια σε μια συγκεκριμένη πτυχή του σχεδιασμού της, η Netzsch διαθέτει την τεχνογνωσία. Με πάνω από 100 χρόνια εμπειρίας και χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό παραγωγής και τεχνικές κατασκευής, η Netzsch αναλαμβάνει έργα για εταιρείες σε όλο τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Συστήματα παραγωγής σοκολάτας

Η Netzsch αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων γραμμών παραγωγής και εκπαιδεύει το προσωπικό της εγκατάστασης. Επίσης διαθέτει μια σύγχρονη μονάδα δοκιμών με ένα πλήρες φάσμα δυνατοτήτων όπου μπορείτε να δοκιμάσετε νέες συνταγές ή να βελτιστοποιήσετε την παραγωγή των υπαρχόντων προϊόντων.

Δείτε περισσότερα

Συστήματα ομογενοποίησης

Η Netzsch Vacumix διαθέτει συστήματα ρότορα, στάτορα για ρευστά και ημιστερεά προϊόντα και συστήματα υψηλής πίεσης για τη διασπορά ρευστού σε εναιωρήματα και (νανο)γαλακτώματα υψηλού ιξώδους.

Δείτε περισσότερα

Μίκτες αερίων συσκευασίας (Mocon)

Εξασφαλίζουν εξοικονόμηση αερίων κατά την συσκευασία και ευελιξία.

Δείτε περισσότερα