Η συνεργασία μας με τις  Αναλυτικές Συσκευές Α.Ε προϋπήρχε από το Εργαστήριο Εργοφυσιολογίας- Εργομετρίας του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης και συνεχίζεται με επιτυχία με το νέο Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου και χαρακτηρίζεται από συνέπεια και αποτελεσματικότητα, τόσο σε επίπεδο ενημέρωσης, προσφοράς εξοπλισμού και αναλωσίμων, όσο και άμεσης τεχνικής υποστήριξής από το γραφείο της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη.

Δρ. Θωμάς Μεταξάς

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού