Η συνεργασία μας με την εταιρεία «Αναλυτικές Συσκευές ΑΕ» είναι πολύ καλή. Χαρακτηρίζεται από συνέπεια, επιστημονική υποστήριξη, γρήγορη απόκριση, επίλυση τεχνικών θεμάτων και τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.
Χρήστος Χαρίτος

Δρ. Χημικός, ΕΛΠΕΝ